Krafft

FÄRGENS MÖJLIGHETER

31 August 2014

Kategori:

Att gå från trångbodda, opraktiska och otillgängliga lokaler till stora nybyggda med fantastiskt skyltläge innebär stora möjligheter, men även stora utmaningar i utformningen av lokalerna. Moodifys uppdrag var att hitta det optimala flödet i butiken och utforma ett koncept för butiksinredningen samt hjälpa till med upphandlingen av inredningen. Färgens möjligheter, i dess formbarhet i det oändliga, blev temat för inredningskonceptet som knyter ihop verksamheten med lokalerna. Detaljer som till exempel tapetrullsinspirerade belysningsarmaturer och sittpallar utformade som färgburkar till barnhörnan, är detaljer som för in verksamhetsidén även i inredningen.

”Anna är oerhört lyhörd och hon lyssnar alltid in vad kunden vill ha och kör inte endast på sina egna idéer. Det är en stor fördel med henne, oavsett om du tar hjälp av henne privat eller för företaget. Hon har förmågan att lyssna och sedan enkelt presentera sitt förslag i 3D vilket gör det hela enkelt att förstå. Anna har ett stort kontaktnätverk och kan även hjälpa till vid upphandlingar kring inredning tack vare detta.”

Gunnar Wändell, styrelseordförande, Krafft måleri

 Foto - Anna Cedermark


blog comments powered by Disqus