Garage.jpg

OM MOODIFY

Vägen från vision till färdiga rum är inte alltid enkel. Moodify erbjuder därför både fastighetsägare och företag tjänster från arkitekt och projektledare, helt på kundens villkor.

Bakom företaget står Anna Cedermark, civilingenjör och arkitekt med mångårig erfarenhet av projektledning, ombyggnation och inredning av såväl kontors-, butiks- och restauranglokaler som bostäder.

Moodify har en styrka i att tänka steget längre och tänka nytt. I stället för att ta det gamla och sätta in i nya lokaler vill Moodify även att det ska fungera praktiskt. Därför är vi gärna med från start för att få en klar bild om vad företaget eller privatpersonen har för behov i sin vardag. Mycket går att förbättra och att inte fastna i gamla arbetssätt är en konst. Miljön måste hänga med i företagets utveckling och det sätt man arbetar på. Moodify tänker utanför ramarna i ett tidigt skede.

Intresset för att göra tillbyggnader i samklang med befintlig byggnad är stort och att även ge ett hus tillbaka den ursprungliga charmen som genom årens lopp kanske har renoverats bort. Samtidigt måste vår tid få sätta sin prägel genom att skapa funktionella utrymmen. En del av utmaningen ligger i att tänka framåt och göra framtida förändringsbehov lättåtgärdade.

Ett sinne för struktur, ordning och reda gör att projektledning faller sig naturligt. Åren av projekt i arbetet och privat har gett djup kunskap inom samtliga delar av renoverings- och ombyggnationsprojekt.