HA1

FRÅN VISION TILL FÄRDIGA RUM

Moodify är gärna med er hela vägen och vi vet vilka grundstenar som krävs för ett lyckat projekt. Dit hör förmågan att förstå vision och förutsättningar, goda idéer, visualiseringar, ett bra samarbete samt vana av att leda och ha god relation med alla inblandade.

Allt detta hittar du hos Moodify. Självklart kan du plocka delar i tjänsteutbudet, men Moodify är med nöje med er från början till färdigt resultat för att kunna säkerställa att inget faller mellan stolarna.

 

VISIONEN

BEHOVSANALYS, IDÉARBETE, 

SKISSER OCH VISUALISERING

Lösningarna är oftast många. Frågan är vilken av dem som är den mest optimala utifrån era krav på funktion, estetik, trivsel och miljö samt framtida förändringsmöjligheter? Moodify identifierar möjligheterna och summerar behoven. Skisser eller tydligare visualiseringar gör planerna greppbara och för processen vidare. 


 

 

MER KONKRET

RITNINGAR, PROJEKTERING OCH BYGGLOVSHANTERING

När riktlinjerna är utredda, definierade och klara är det dags att förtydliga planerna med hjälp av ritningar. Detta är en enormt viktig del i arbetet för att säkerställa att allting fortlöper så smärtfritt som möjligt samt att alla inblandade parter har samma bild av slutresultatet. Moodify tar därför fram underlag i just den precisionsgrad som behövs för det specifika projektet. 

 

 

MER LEVANDE

FÄRGSÄTTNING, MATERIALVAL, INREDNING     OCH LJUSSÄTTNING

Det finns mycket forskning inom utformningen av lokaler kring vad som påverkar välbefinnandet för dem som vistas där. Kombinerar vi denna med företagets själ kan vi skapa unika förutsättningar för er och era kunder. Miljösmarta material väljs utifrån funktion och önskad livslängd för att minimera miljöpåverkan.

 

 

FÄRDIGA RUM

PROJEKTLEDNING OCH BYGGSAMORDNING

Att genomföra en ombyggnation eller renovering kräver både kunskap, tid och kraft. En ordentlig tidsplan och noterade viktiga hållpunkter förenklar projektet. Moodify tar gärna hand om alla kontakter med entreprenörer, leverantörer och myndigheter. På så sätt får du en enda kontaktperson, som kontinuerligt informerar om hur projektet utvecklas och ser till att allting fortskrider så smidigt som möjligt.