StolEman.jpg

Vikten av helhetstänk

En lokal är så mycket mer än bara rum. De är en del av ditt företags själ, det värde som du skapar åt dina kunder, besökare, medarbetare och/eller de som använder lokalerna. Vår passion är att hjälpa er skapa miljösmarta miljöer, där vi optimerar för syftet, användarnas välbefinnande och tillgänglighet.

Behoven varierar alltid, så det är viktigt att förstå visionen, bakgrunden och kunna tänka utanför ramarna. Det går ofta att göra mycket med enkla medel vilket spar på världens resurser och i samverkan med forskningsresultat blir det ett vinnande koncept. I kombination med att se över hur lokalerna kan användas fler av dygnets timmar når vi ytterliggare ett steg längre mot ett hållbart samhälle.

SENASTE INLÄGGET

KOMMUNIKATION RÄTT IGENOM
2014-09-01 05:09

Tillsammans med Servicecenter skulle kommunikationsavdelningen för Örebro kommun flytta in i tingsrättens tidigare lokaler i centrala Örebro. Ett projekt där Moodify anlitades som inredningsarkitekt, men även som konsult för upphandlingen av inredning som behövde göras i och med att kommunens möbelavtal hade gått ut.

DSC1013-version-3.JPG