KA

KOMMUNIKATION RÄTT IGENOM

1 September 2014

Kategori:

Tillsammans med Servicecenter skulle kommunikationsavdelningen för Örebro kommun flytta in i tingsrättens tidigare lokaler i centrala Örebro. Ett projekt där Moodify anlitades som inredningsarkitekt, men även som konsult för upphandlingen av inredning som behövde göras i och med att kommunens möbelavtal hade gått ut. Flexibilitet och flödet i lokalerna var viktiga delar för verksamheten som Moodify studerade och integrerade i utformningen av lokalerna. För att skapa en enhetlig och genomgående tanke med Örebro kommuns administrativa lokaler, beslutades att använda inrednings- konceptet för personalavdelningen som grund – vilket Moodify tagit fram tidigare. På kommunikation- savdelningen användes däremot bilder som tydliggör deras roll i kommunen på ett tydligt sätt. 

Referenser

”Anna har en fantastisk förmåga att tolka våra behov på ett väldigt bra och tydligt sätt. Hon är duktig på att se vilka lösningar vi behöver, hon har kommit med många egna idéer och har även vågat utmana oss. På ett tydligt vis har Anna markerat vad hon tror på och det har skapat stor tillit hos oss för henne. Det har hjälpt oss framåt och vi har hela tiden känt oss trygga i hennes bedömningar.”

Margareta Wall, kommunikationsdirektör, Örebro kommun

”Det är trevligt att jobba med Anna och det underlättar alltid när samarbetet flyter på och känns bra. Hon är smidig och snabb och bra på att återkoppla – kommunikationen under projektets gång sköts alltid perfekt. Hon gör det hon säger att hon ska göra och det gör att du som kund känner dig trygg. Anna är lyhörd, flexibel och hon har förmågan att anpassa sig och finna smarta lösningar. Hon kör inte bara sitt eget race utan lyssnar in både ekonomiska förutsättningar och behov.”

Malin Scholtze, enhetschef kommunikationsavdelningen, Örebro kommun

 Foto - Anna Cedermark


blog comments powered by Disqus