RG

HELA VÄGEN UPP

31 August 2014

Kategori:

En nöjd fastighetsägare som vill fortsätta ett ombyggnationskoncept från ett våningsplan vidare i fastigheten på ytterligare tre våningsplan känns fantastiskt roligt. Detta var läget efter ombyggnationen av personalavdelningen på Örebro kommun. 3500 kvadratmeter ytterligare på Ringgatan skulle nu byggas om och Moodify fick uppdraget att rita om planlösningarna. Ombyggnaden skulle dessutom göras på ett kostnadseffektivt sätt och utmaningen låg i att få ihop helheten utan att byta alla ytskikt. Med enkla medel låg även fokus på att höja tillgänglighetsgraden, som exempelvis att få tillräckliga färgkontraster för personer med synnedsättning och tillfredsställande ytor och passager för personer med rörelsenedsättning. Förbättrad ljudmiljö i kontorsmiljöerna och konferensrum, med ljudisolering för sekretessbelagda möten, fanns med på kravlistan. 

”Det har varit väldigt bra att arbeta tillsammans med Anna eftersom hon är effektiv, lyhörd och hon ställer alltid upp. Anna är duktig på att informera och förklara, dessutom är Anna oerhört lyhörd och noggrann – inget lämnas till slumpen. Hon är bra på att kommunicera och ger ett gott intryck. Det känns lugnt och tryggt att ha Anna med sig i stora omflyttningar som berör många. Hon har kunnat ge personalen bra information och Anna kan ta både bra och mindre bra kritik.”

Helena Bokvist, projektsamordnare på lokalförsörjningsavdelningen, Örebro kommun

 Foto - Anna Cedermark


blog comments powered by Disqus