PA

PERSONALEN I FOKUS

31 August 2014

Kategori:

”Från ”Fort Knox” till tillgängligt, öppet och välkomnande i kombination med tydlighet om vem verksamheten är till för.” Det var delar av önskemålen från personalavdelningen på Örebro kommun när Moodify fick uppdraget att rita om deras befintliga lokaler i kombination med en utökning i angränsande lokaler. 

 Utmaningen låg i att integrera två enheter till en och samtidigt riva mentala väggar eftersom lönekontoret skulle ansluta till avdelningen. Projektet utfördes med en tajt tidsplan och delades upp i två etapper där delar av personalen evakuerades så att renoveringen av deras befintliga lokaler kunde genomföras under fem veckor. 

Uppdraget innefattade både ritningar och underlag för ombyggnation, samt planering av genomförandet, optimering av användandet av befintliga möbler och samordning kring inköpen av nya. Ljudabsorbenterna i lokalen är klädda med tyg med fototryck som föreställer kommunens personal i olika verksamheter. Dessa användes som en genomgående detalj för att lösa ljudproblem och tillgodose önskemålet med att tydligt få in verksamheten i lokalerna. 

Referenser

”Det har varit engagerande och stimulerande att jobba med Anna. Vi hade en tydlig idé av vad vi ville åstadkomma och hon hade förmågan att omsätta det i praktiskt resultat och dessutom göra det bättre. Det har tack vare Anna varit smidigt och enkelt att sätta ihop två enheter till en plats och hon kunde se vad vi redan hade för möbler och sedan göra det bästa av givna förutsättningar. Hon tog våra tankar och gjorde allt så mycket bättre än vi någonsin kunnat ana, dessutom fyller lösningarna även en funktion samtidigt som de är snygga att se på. Anna har varit ett bra stöd genom hela processen och vi skulle absolut använda henne igen.”

Karolina Samuelsson, personaldirektör, Örebro kommun

”Det har gått väldigt bra att samarbeta med Anna. Hon tar stort ansvar för det hon gör och hon har kommit fram med väldigt bra lösningar till vår hyresgäst. Det har varit ett givande och tagande hela vägen och det blev ett bättre slutresultat än vad vi kunde se på ritningen. Anna levererar i tid, är lättkommunicerad och hon tar ett stort ansvar för sin produkt.”

Jan Hellqvist, projektledare, Örebroporten

 Foto - Anna Cedermark

 


blog comments powered by Disqus