2Hellden

EN ANNAN UPPLEVELSE

7 November 2012

Kategori:

En sommarstuga med begränsade utrymmen krävde en utbyggnad för att behoven hos ägarna skulle uppfyllas. En utbyggnad som skulle försköna sommarstugan och ta till vara på de önskemål som en semesterbostad ska infria men samtidigt med hänsyn till utemiljö och sommaraktiviteter. Flera olika takvinklar på den befintliga byggnaden gjorde att även en vinkling av utbyggnaden var bästa sättet att få ett bra estetiskt uttryck. Utmaningen låg i att hitta en lösning som inte krävde korridorer och samtidigt gav bra förvaringsmöjligheter. Projektet är under uppbyggnad och resultatet presenteras så snart det är färdigt.

Före


blog comments powered by Disqus