Garage.jpg

GARAGE UTIFRÃ…N HUSETS ARKITEKTUR

23 March 2011

Kategori:

Uppdraget: Bygg ett garage i samma stil som huset och skapa en känsla av att garaget alltid har stått där. När man sedan får kommentarer som "Vad användes det där huset till innan det blev garage?" känner jag att jag har lyckats. Många detaljer hämtades från huset, däribland takvinkel, takfot och färgsättning. Visualiseringen underlättade kommunikationen med hantverkare och leverantörer och låg till grund för bygganmälan.

Resultat   Foto: Anna Cedermark

Visualiseringar: Anna Cedermark

Före byggstart


blog comments powered by Disqus