papphus655734131c

NÖDBOSTÄDER AV PAPP OCH ÖLBACKAR

22 March 2011

Kategori:

Vi kan alla bidra för att underlätta i krissituationer och för de som inte har det lika förmånligt som vi. Den japanske stjärnarkitekten Shigeru Ban är känd för sina insatser i katastrofområden världen över och skapar bland annat nödbostäder av papp och ölbackar.  –Var och en måste göra det man kan, inom ramarna för sin profession och sin kapacitet, säger han som förklaring till sitt engagemang. Deras stora fokus i Japan ligger nu på att få ut avskärmningssystem till sporthallar och skolor dit människor nu har fått söka sin tillflykt. Skärmarna byggda av papprör och tyg, gör det möjligt att skapa fredade vrår i stora, öppna lokaler och ökar människornas välbefinnande i det kaos som råder där.

Det första J sa när vi fått höra om situationen i Japan den där fredagen var -När åker vi? Den här gången blev det inget, men en dag ska vi verkligen ta tag i tankarna om att kunna bidra ännu bättre på plats. Det finns mycket värde i den kunskap vi alla har!

Foto: Hiroyuki Hirai, Shigeru Ban Architects


blog comments powered by Disqus