StolEman.jpg

RUM FÖR FÖRÄNDRING

21 March 2011

Kategori:

De höga fönstren ger ett härligt ljus som jag ville föra vidare in i den från början tomma lokalen. Genom att använda mycket glas mot korridorerna och frostat glas i väggarna mellan kontoren blev det möjligt. Samtidigt som det frostade glaset kan användas för anteckningar och vittnar om ett kreativt företag. Korridorerna gjordes böljande för att inbjuda till andra tankebanor än de raka och fyrkantiga. För ett IT-konsult företag med många medarbetare placerade ute hos kund var en varierbar planlösning ett måste. Storleken på flera av rummen gjordes så att de både kan husera ett större kontor eller fyra arbetsplatser. Flexibiliteten underlättar när personalstyrkans placering varierar  och företaget vill expandera.

Foto: Anna Cedermark

Ritningar före och efter


blog comments powered by Disqus