1Kanflod2

RYMD ÅT HUSET

7 November 2012

Kategori:

I vissa lägen är huset man köper inte tillräckligt stort för den växande familjen. Men när övriga önskemål uppfylls är det skönt att kunna köpa för att sedan göra en tillbyggnad. Ett vinterbonat uterum i kombination med köket skapade en ny rymd i huset. Köket var från början ganska opraktiskt och ytorna räckte inte till för alla önskemål. Att tillbyggnaden skulle stämma väl in med befintligt hus var ett tydligt önskemål från start, men placeringen av uterummet justerades i och med Moodifys rekommendationer. Projektet leddes av en totalentreprenör under tillsyn av Moodify.

Före


blog comments powered by Disqus