bk

UNIK INOM RAMAR

23 March 2011

Kategori:

Bra trafikplanering är ett måste när en drive-through-restaurang ska byggas, speciellt när utrymmena är trånga och höjdskillnaderna ställer till problem. Ett samarbete med flera av Burger Kings franchisetagare resulterade i ett koncept för inredning, färgsättning, materialval och belysning. Utifrån befintliga förhållanden anpassades detta sedan till inrednings- och belysningsplaner tillsammans med situationsplaner och bygglovsunderlag åt ett 15-tal restauranger i hela Skandinavien. Arbetet utfördes under anställning på Strateg Design.

Foto: Anna Cedermark


blog comments powered by Disqus